Hello!

A short revising activity done by the first-graders Luka and Nikola.

(Predstavljanje i kratko obnavljanje vokabulara učenika prvog razreda Luke Nikolića i Nikole Lazića. Izvinjavamo se bog lošeg zvuka, snimano je telefonom.)